Vážená paní/pane,
v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás žádáme o udělení/obnovení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento Váš souhlas potřebujeme, abychom Vám mohli nadále zasílat poštou například pozvánky na Jarní a Podzimní akce nebo e-mailem náš Newsletter a zůstat tak s Vámi v kontaktu.

SOUHLAS/Y SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jako „Zákazník“)

SOUHLAS/Y SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zákazník tímto uděluje společnosti Toyota Central Europe - Czech s.r.o., IČ: 60198435, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000 (dále jako „TCE“), společnosti Toyota Central Europe Kft., IČ: 10475416, se sídlem Budapark, Keleti 4, HU 20 40 Budaörs, Maďarsko (dále jako „Importér“) a společnosti T-MOTOR Zlín s.r.o., IČ: 25303431, se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, PSČ 767 01 (dále jako „Partner“) (dále společně jako „Správci“)

souhlas/y se zasíláním obchodních sdělení dle zvláštního právního předpisu, prostřednictvím elektronických prostředků komunikace, zejména formou e-mailu a SMS, a to konkrétně se zasílánímVýše uvedený/é souhlas/y Zákazník uděluje na dobu 10 let od uskutečnění posledního smluvního plnění a nedojde-li ke smluvnímu plnění, od udělení tohoto souhlasu.

Zákazník bere na vědomí, že výše uvedený/é souhlas/y se zasíláním obchodních sdělení je/jsou dobrovolný/é a má právo souhlas/y kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adrese sídla TCE, Importéra či Partnera, e-mailem na adrese: gdpr@t-motor.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(Vyplní pouze fyzické osoby, podnikající i nepodnikající.)

Zákazník tímto uděluje Správcům:


Zákazník bere na vědomí, že za výše uvedeným účelem mohou Správci sdílet jeho osobní údaje navzájem a dále zpracovávat jeho osobní údaje i prostřednictvím zpracovatelů.

Zákazník dále bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a má právo ho kdykoli odvolat, a to a to buď písemnou formou na adrese sídla TCE, Importéra či Partnera, e-mailem na adrese: gdpr@t-motor.cz.

Zákazník dále bere na vědomí, že v případě odvolání tohoto souhlasu nebudou jeho osobní údaje zpracovávány k účelu, pro který byl souhlas udělen. Osobní údaje Zákazníka uvedené v Informačním oznámení však budou nadále zpracovávány pro účely uvedené v Informačním oznámení, ke kterým mohou být osobní údaje zpracovávány i bez souhlasu.

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s Informačním oznámením o zpracování osobních údajů, které v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů upravuje podmínky zpracování osobních údajů Správci.